Warunki

rezerwacji

Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca noclegowego jest telefoniczne lub mailowe ustalenie terminu oraz wpłacenie zadatku na konto w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia noclegu. 

 

W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostaje anulowana 4. dnia. 

 

Niewpłacenie zadatku czyni rezerwację nieskuteczną. 

 

Zadatek na rezerwację 

Zadatek jest ustalany indywidualnie w zależności od zarezerwowanego pokoju i planowanej długości pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Płatności 

Zadatek na poczet należności za pobyt jest płatny w ciągu 4 dni od dokonania rezerwacji. Należność za pobyt jest regulowana gotówką w dniu przyjazdu.

 

Konto bankowe

Nr konta, wraz z danymi do przelewu, przesyłamy na konto e-mail po wcześniejszym ustaleniu szczegółów dotyczących pobytu.

 

Tytuł przelewu

Przy dokonywaniu wpłaty zadatku niezbędne jest podanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska osoby rezerwującej, terminu pobytu (np. od 01-07-2009 do 15-07-2009), numeru telefonu komórkowego.